โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

  • Address: 504 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  • Phone: 02460-0000 ต่อ 41523
  • Email: spk.research01@gmail.com

สำนักงานส่งเสริมวิจัย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (สน.ส่งเสริมวิจัย รพ.ฯ)

สำนักงานส่งเสริมวิจัย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (สน.ส่งเสริมวิจัย รพ.ฯ) อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เวลาทำการ : 08.00 - 16.00 น.