พบที่ปรึกษาวิจัย

ตารางกำหนดวันจัดที่ปรึกษาโครงการวิจัย ในคลินิกงานวิจัย รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ปี 2565
จัดระหว่าง ม.ค. – ส.ค.65 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 3 รพ.ฯ

สำหรับบุคลากรที่ขอปรึกษาโครงการวิจัยก่อนการเขียนโครงร่างการวิจัย และ/หรือโครงการวิจัยที่ยังไม่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย โดยจัดที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญทางคลินิก และด้านระเบียบวิธีวิจัย (ทั้งในและนอก กห.)

ครั้งที่ วันที่
1 อ 1 มี.ค. 65  13.00 - 16.00
2 พฤ 4 มี.ค. 65  13.00 - 16.00
3 พฤ 10 มี.ค. 65   13.00 - 16.00
4 อ 15 มี.ค. 65  13.00 - 16.00
5 พฤ 17 มี.ค. 65  13.00 - 16.00
6 อ 22 มี.ค. 65  13.00 - 16.00
7 พฤ 24 มี.ค. 65  13.00 - 16.00
8 อ 29 มี.ค. 65  13.00 - 16.00
9 อ 5 เม.ย. 65  13.00 - 16.00
10 พฤ 7 เม.ย. 65  13.00 - 16.00
11 อ 19 เม.ย. 65  13.00 - 16.00
12 อ 26 เม.ย. 65  13.00 - 16.00
13 พฤ 28 เม.ย. 65  13.00 - 16.00
14 อ 3 พ.ค. 65  13.00 - 16.00
15 พฤ 5 พ.ค. 65  13.00 - 16.00
16 อ 17 พ.ค. 65  13.00 - 16.00
17 พฤ 19 พ.ค. 65  13.00 - 16.00
18 อ 24 พ.ค. 65  13.00 - 16.00
19 พฤ 26 พ.ค. 65  13.00 - 16.00
20 พฤ 2 มิ.ย. 65  13.00 - 16.00
21 พฤ 9 มิ.ย. 65  13.00 - 16.00
22 พฤ 16 มิ.ย. 65  13.00 - 16.00
23 พฤ 7 ก.ค. 65  13.00 - 16.00

>> นัดหมายที่ปรึกษางานวิจัย รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. <<

ไฟล์ดาวน์โหลด Download
ตารางกำหนดวันจัดที่ปรึกษาโครงการวิจัย Download
ตารางกำหนดการจัดคลินิกงานวิจัย Download
รายชื่อที่ปรึกษางานวิจัย Download