การฝึกอบรมและการพัฒนา

แหล่งข้อมูลการอบรม "Good Clinical Practice (GCP)" 

สถาบัน CITI PROGRAM

กดลิ้งค์เพื่อลงทะเบียนเข้าอบรม >> https://about.citiprogram.org/series/good-clinical-practice-gcp/