ภาพบรรยากาศศึกษาดูงาน ณ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มจธ.

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565