ภาพบรรยากาศ ประชุมวิชาการและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายศูนย์วิจัยคลินิก

เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ

บุคลากร สน.ส่งเสริมวิจัย รพ.ฯ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายศูนย์วิจัยคลินิก National Clinical Research Network (NCRN) conference 2023 ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย.66 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ