ภาพบรรยากาศ มจธ.ลงพื้นที่วิจัย ในงานวิจัยเรื่อง ชุดทดสอบโปรตีน (KIT TEST)

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566