ภาพบรรยากาศ การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการวิจัยฯ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566