งานวันวิจัย Pinklao Research Day 2023

จัดกิจกรรมวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานหรือเข้าร่วมส่งผลงานได้ที่ https://forms.gle/LiSFFWbwjztMEg1N8

สำหรับผู้วิจัยที่เข้าร่วมส่งผลงาน ต้องส่งเอกสารตามหัวข้อที่กำหนด 1 ชุด ที่ สน.ส่งเสริมวิจัย รพ.ฯ และส่งเข้าอีเมล spk.research01@gmail.com ภายใน 27 ก.ค.66

สามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/11-l4BPH6JNENWbUfhgy6c0qSWUFk9eqR?usp=sharing หรือสแกน QR code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์