คลินิกงานวิจัย ครั้งที่ 1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรนมเชิงปฏิบัติการ "การขอทุนวิจัยระดับชาติ" *สวรส.ประกาศยื่นเสนอทุนวิจัยฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เม.ย.67

วันพฤ. ที่ 11 เม.ย.67 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม Teleconference อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 อบรมในรูปแบบ on-site และ รูปแบบ online ด้วยโปรแกรม Webex ลงทะเบียนฟรี โดยมีวิทยากร น.ท.หญิง ผศ.ดร.อรวรรณ ฆ้องต้อ เป็นผู้บรรยาย ผู้ใดที่สนใจลงทะเบียนสามารถ Scan QR ได้ตามโปรเตอร์ที่แนบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 เม.ย.67

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สน.ส่งเสริมวิจัย รพ.ฯ โทร.41523