ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนางานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ หัวข้อ “การใช้ Generative AI เป็นผู้ช่วยวิจัย”

ในวันพุธที่ 29 พ.ค.67 เวลา 0800-1600 ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.