คลินิกงานวิจัย ครั้งที่ 3-4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ DISCOVER UPTODATE ADVANCED

มีจำนวน 2 รอบ รอบที่ 1 วันพฤ.ที่ 6 มิ.ย.67 รอบที่ 2 วันอ.ที่ 25 มิ.ย.67